121314151718

Tin tức nhà trường

Về thông báo cho học sinh đi học trở lại và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Được đăng ngày:2/19/2021 4:58:53 PM viết bởi:admin

Thực hiện thông báo số 332/TB-SGDĐT ngày 19/02/2021 của Sở GDĐT về việc học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại (...)

1/ Về thông báo đi học trở lại và tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covi-19.