121314151718

Góc học sinh

Danh sách học sinh và sản phẩm dự thi "Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn" năm 2017

Được đăng ngày:1/21/2017 3:27:47 PM viết bởi:admin

Thực hiện Công văn số 1710/SGDĐT-GDTrH ngày 8/9/2016 v/v tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017, đơn vị Trường THPT Tôn Đức Thắng có các sản phẩm dự thi của học sinh như sau:

Danh sách học sinh và sản phẩm dự thi "Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn"

STT

Tên sản phẩm

Lĩnh vực

Tác giả

Lớp

1

Giải quyết tình huống "Ảnh hưởng của sóng WiFi đối với sức khỏe con người"

Tin học-
Vật lý-
Sinh học

Nguyễn Lê Phương Uyên

10A1

2

Giải quyết vấn đề "Ô nhiễm môi trường"

Hóa học -Sinh học- Công nghệ

Lâm Phạm Bảo Uyên

11A4

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

11A4

3

Giải quyết tình huống " Vụ ngộ độc thực phẩm tại một công ty"

Hóa học

Dương Nữ khoa Sinh

11A4

Phạm Thị Thu Trang 

11A4

4

Tình huống" An Toàn Giao Thông với sự phát triển mỗi gia đình và toàn xã hội"

Kỹ năng sống

Duơng Thị Thanh Viên

11A8

5

Giải quyết vấn đề "Ô nhiễm môi trường"

Hóa học -Sinh học- Công nghệ

Đạo Nữ Ngọc Bích

11A4