121314151718

Văn bản chỉ đạo

Về các văn bản nghỉ Tết 2021; Kế hoạch phòng, chống Covid-19; Phân công trực Tết, trực Covid-19

Được đăng ngày:2/7/2021 3:49:20 PM viết bởi:admin

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thông báo số 265/TB-SGDĐT ngày 02/02/2021 của Sở GDĐT về Thông báo cho học sinh nghị học phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (...),

1/ Về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021.
       Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 275/SGDĐT-TCHC ngày 03/02/2021 của Sở GDĐT v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v tiếp tục tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thông báo số 265/TB-SGDĐT ngày 02/02/2021 của Sở GDĐT về Thông báo cho học sinh nghị học phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

       Căn cứ tính hình thực tế, Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị như sau:


2/ Một số văn bản về nghỉ Tết Nguyên đán Tấn Sửu 2021 và phòng, chống dịch Covid-19