121314151718

Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Trường THPT Tôn Đức Thắng, Ninh Thuận

Được đăng ngày:11/7/2020 12:48:57 PM viết bởi:admin

Thực hiện Công văn số 2415/SGDĐT-NVDH, ngày 01/10/2020 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học 2020-2021; Nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ của đơn vị thông qua ngày 17/10/2020, Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

(...) Nhiệm vụ cụ thể của đơn vị

1. Phát triển trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; giữ ổn định trường đạt chuẩn KĐCL cấp độ II, trường chuẩn quốc gia mức độ I; thực hiện lộ trình nâng chuẩn KĐCL lên cấp độ III, chuẩn quốc gia mức độ II.

- Duy trì ổn định chất lượng các mặt giáo dục thuộc thế mạnh (chất lượng 2 mặt HL, HK; VHVN, TDTT; chất lượng đội ngũ; cảnh quan môi trường; ANTT trường học; đoàn thể; Ban ĐDCMHS; xã hội hóa…); tập trung giải pháp khắc phục những hạn chế, tiêu chí chưa đạt: thư viện đạt chuẩn; thiếu máy vi tính, bàn ghế học sinh loại 02 chỗ ngồi; khai thác, sử dụng TB-ĐDDH; tiếp tục tham mưu với cấp thẩm quyền sữa chữa hệ thống cửa phòng học, cổng trường góp phần đẩy nhanh tiến độ khởi công 06 phòng học, 06 phòng bộ môn.

- Tiếp tục sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí cấp hàng năm kết hợp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để đầu tư CSVC, trang thiết bị trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; cải tạo khuôn viên trong và ngoài trường: xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn; vệ sinh lớp học phòng chống dịch Covid-19; làm đường hoa, trồng thêm cây, trang bị tivi/phòng học.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học, có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu; khai thác, sử dụng hiệu quả TB-ĐDDH hiện có và tự làm; tuyên dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiêu biểu trong khai thác, sử dụng TB-ĐDDH, xem đây là một trong những tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại và nâng lương trước thời hạn.

- Tiếp tục cải tạo, dịch chuyển, tận dụng tối đa cơ sở vật chất để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với môn: Tin học, GDQP, GDTC; bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo (ưu tiên áp dụng đối với K12 và phụ đạo học sinh yếu kém); duy trì hoạt động thư viện, phòng đọc, các phòng chức năng, phòng tư vấn, phòng y tế, phòng đoàn thể, các nhà vệ sinh, công trình nước sạch... và nhà đa năng một cách hiệu qủa góp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học và hoạt động giáo dục:

- Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (CV:4612); Công văn số 3208/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (CV:3208); Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông (CV:5842); Công văn số 2043/SGDĐT-NVDH ngày 27/8/2020 của Sở GD&ĐT v/v triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp trung học từ năm học 2020-2021 (CV:2043); Công văn số 2084/SGDĐT-NVDH ngày 28/8/2020 của Sở GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (CV 2084); Triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với chương trình học, với đối tượng người học theo lớp phân hóa; Xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học; sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích giúp giáo viên, học sinh thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập. Trong đó, học sinh có thể thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà, qua mạng (chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19), trong và ngoài lớp. Đơn vị chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tập trung thực hiện:

a) Rà soát nội dung chương trình SGK, chuẩn KT-KN thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo (CV:3208, CV:5842, CV:2043). Chủ động thực hiện điều chỉnh chủ đề dạy học tự chọn bám sát phù hợp với thực tế nhà trường, chú trọng dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh.

b) Chỉ đạo quyết liệt các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục môn học (KHGDMH) và hoạt động giáo dục theo chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, tại các lớp tập huấn chuyên đề về xây kế hoạch giáo dục môn học, xây dựng chủ đề dạy học STEM, hoạt động trải nghiệm. Riêng KHGDMH và KHDH phải thể hiện được yêu cầu tối thiểu chung cho mọi đối tượng người học và yêu cầu nâng cao đối với các lớp phân hóa; thống nhất quy định về số tiết (thời lượng) thực hiện các chủ đề nói riêng và KHGDMH, KHDH của từng tổ/nhóm/giáo viên nói chung; và đây được xem là chuyên đề thứ I. Chuyên đề này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2020, được lãnh đạo trường (PHTCM) phê duyệt trước khi thực hiện và có báo cáo cấp thẩm quyền làm căn cứ kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý hằng năm.

c) Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ đề dạy học STEM (môn KHTN) và hoạt động trải nghiệm (môn KHXH) theo hướng dẫn ở phụ lục của Công văn số 2415/SGDĐT-NVDH, ngày 01/10/2020 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học 2020-2021 (CV:2415). Mỗi môn học thực hiện ít nhất 01 chủ đề STEM/bài học STEM có tích hợp nội môn hoặc liên môn (đảm bảo chất lượng hiệu quả, không hình thức hoặc gây quá tải đối với thầy và trò). Thực hiện mẫu chủ đề STEM tại các lớp A1, A2; hoạt động trải nghiệm tại các lớp A3, A4. Yêu cầu phải đủ 100% thành viên trong tổ/nhóm và lãnh đạo tham dự (chỉ dự đánh giá, phát huy điểm tốt, khác phục hạn chế, rút kinh nghiệm tiếp tục làm tốt hơn các chủ đề tiếp sau - không đánh giá xếp loại CBVC, chuẩn GV). Mục đích của dạy học STEM là cơ sở thúc đẩy cho cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp, yêu cầu các tổ/nhóm/GV tăng cường các hoạt động trải nghiệm theo định hướng STEM, tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật (nội dung khá mạnh của trường) và là chuyên đề thứ II – nội dung trọng tâm của các tổ/nhóm CM. Theo đăng ký và báo cáo từ các tổ/nhóm CM có 05 chủ đề STEM và 04 hoạt động trải nghiệm được thực hiện trong năm học (xem phần phụ lục).

(kèm KHGDMH và Kế hoạch thực hiện các CĐ cấp tổ năm học 2020-2021).

d) Về nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1598/KH-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ đạo chuyên môn, ban/đoàn thể và tổ tiếng Anh đẩy mạnh phong trào dạy học tiếng Anh; duy trì lại câu lạc bộ tiếng Anh, tạo điều kiện cho CBGV, HS có môi trường giao tiếp tiếng Anh theo tinh thần tại công văn số 3486/SGDĐT-NVDH ngày 23/10/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức chuyên đề ngoại khóa tiếng Anh có sự tham gia của học sinh các trường trên địa bàn huyện Ninh Hải gồm THPT Ninh Hải, THPT Phan Chu Trinh (dự kiến trong tháng 01/2021);

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh (dự kiến tháng 1 - trước Tết nguyên đán);

- Khuyến khích dạy học bằng tiếng Anh tích hợp trong các môn học khác; hoặc có thể dạy các môn học khác bằng tiếng Anh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ và các hoạt động xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường; Ưu tiên chọn những cán bộ giáo viên giỏi, có trình độ đạt chuẩn C1 (châu Âu) để dạy học khối lớp 10; giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy khối lớp 12; Chú trọng khâu ra đề kiểm tra đánh giá; công tác ôn tập tại trường. Phấn đấu chất lượng dạy học môn tiếng Anh phải hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh, thuộc nhóm các trường tốp trên của tỉnh.

đ) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Cụ thể:

- Hướng dẫn học sinh và CMHS về quy trình, thu tục, cơ quan có thẩm quyền về xác minh, cấp chứng nhận đối với học sinh khuyết tật;

- Rà soát, thống kê đối tượng học sinh diện/dạng khuyết tật; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh trong công tác tư vấn, giáo dục trẻ hòa nhập; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước đối với học sinh khuyết tật.

e) Một số hoạt động giáo dục khác:

- Nhà trường phối hợp với Ban ĐDCMHS sớm triển khai công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo đối với học sinh khối 12 (kèm Kế hoạch phối hợp tổ chức công tác ôn thi TN.THPT năm 2021); đồng thời chỉ đạo các tổ/nhóm xây dựng và thực hiện chuyên đề IV (gồm: xây dựng chương trình ôn thi TN. THPT năm 2021 và ngân hàng đề thi TN.THPT); tổ chức thi thử TN.THPT đối với HS 12 (dự kiến đầu tháng 4/2021)

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thời gian từ tuần 11 đến tuần 13 (thực học), vừa tạo động lực trong hoạt động dạy học, chuyên môn; vừa tạo nguồn CBGV dự thi GV.CNG cấp tỉnh lần thứ III vào năm 2022; GVG cấp tỉnh lần thứ IV vào năm 2023;

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề (cấp tổ đến cấp trường) về công tác ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý (cấp cụm TĐ);

3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
                  (Đính kèm Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng)

File đính kèm: KH_namhoc_20-21(chinhthuc_17-10-2020).pdf          Gửi bình luận của bạn

Họ tên:  
Email:    
Nội dung:
 

Tấm gương tiêu biểu

  • Lê Thị Minh Nguyệt

    Lớp 11A5 - Giải khuyến khích cuộc thi tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2015-2016 - Năm học: 2015-2016

  • Trần Thị Tuyết Mai

    Lớp 11A1 - Giải Ba cấp tỉnh và giải KK cấp quốc gia cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho TTN năm học 2014-2015; đạt giải KK cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho HS cấp tỉnh năm học 2015-2016. - Năm học: 2015-2016

  • Nguyễn Thị Thu Thủy (B)

    Lớp 12A4 - Giải Khuyến khích cuộc thi viết về tác hại của ma túy học đường cấp tỉnh năm học 2015-2016 - Năm học: 2015-2016

CỰU HỌC SINH

Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh TràNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Nhân viênĐịa chỉ: Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh HảiĐiện thoại: 0937845261

Huỳnh thị như yến
Huỳnh thị như yếnNiên khóa: 2011-2014Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Ba tháp- Bắc Phong - Thuận Bắc - Ninh thuậnĐiện thoại: 0974868453

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viên đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh - Kỹ thuật hạt nhânĐịa chỉ: Làng Đại HọcĐiện thoại: 01657548504

Trần An Linh Xuân
Trần An Linh XuânNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Địa chỉ: Hộ Diêm - Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh ThuậnĐiện thoại: 01685543627

Võ Vy Hạ
Võ Vy HạNiên khóa: 2009-2012Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên- Tân Hải- Ninh Hải- Ninh ThuậnĐiện thoại: 0168 808 7261

Trần Lệ Tố Hân
Trần Lệ Tố HânNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh ThuậnĐiện thoại: 01647279907

Lê Thị Minh Thùy
Lê Thị Minh ThùyNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên_Tân Hải_Ninh Hải_Ninh ThuậnĐiện thoại: 01674908165

Nguyễn Thị Khắc Lam
Nguyễn Thị Khắc LamNiên khóa: 2013-2016Nghề nghiệp: Học sinhĐịa chỉ: Gò Thao-Tân Hải-Ninh Hải-Ninh ThuậnĐiện thoại: 01649828306

Phùng Thị Xuân Vũ
Phùng Thị Xuân VũNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Nhân viênĐịa chỉ: Mỹ Nhơn- Bắc Phong- Thuận Bắc-Ninh ThuậnĐiện thoại: 01686820413

Nguyễn Dao Huỳnh Lynh
Nguyễn Dao Huỳnh LynhNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: Hộ Diêm- Hộ Hải-Ninh Hải-Ninh ThuậnĐiện thoại: 0985872429

Thân Nguyên Minh Anh
Thân Nguyên Minh AnhNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: An Xuân- Xuân Hải - Ninh Hải -Ninh ThuậnĐiện thoại: 01687104978

nguyễn nữ hồng ngọc
nguyễn nữ hồng ngọcNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: lương cách-hộ hải-ninh hải-ninh thuậnĐiện thoại: 01676602084

Huỳnh Thị Thanh Hằng
Huỳnh Thị Thanh HằngNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Giáo viênĐịa chỉ: Đá Bắn - Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh ThuậnĐiện thoại: 0947964077

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh ViênĐịa chỉ: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: 01657548504

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh ViênĐịa chỉ: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: 01657548504

ngô tuấn vũ
ngô tuấn vũNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: nhân viên văn phòngĐịa chỉ: thủy lợi tân hải ninh hảiĐiện thoại: 01689499177

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Nguyễn Thị Thu NguyệtNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: dược sĩĐịa chỉ: Lương Cách - Hộ HảiĐiện thoại: 0973644537

Dương Thị Mỹ Phương
Dương Thị Mỹ PhươngNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: sinh viên ngôn ngữ anhĐịa chỉ: ba tháp bắc phong thuận bắc ninh thuậnĐiện thoại:

Huỳnh Thị Phúc
Huỳnh Thị PhúcNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viên Tài chính doanh nghiệpĐịa chỉ: Thành Sơn Xuân Hải Ninh Hải Ninh ThuậnĐiện thoại: 01682830803

Thành Hu Sên
Thành Hu SênNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Sinh viên Anh ngữĐịa chỉ: Phước Nhơn 1, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh ThuậnĐiện thoại: 0962887187

Video clip

QUẢNG CÁO

Phóng sự Cưới

Chụp ảnh ngoại cảnh

Thiết kế web Việt

TRANG TIN FACEBOOK